VirTech – virtuaaliteknologia työelämän ja koulutuksen kehittämisessä

Koulutamme ja opastamme pohjoissavolaisia yrityksiä XR-teknologian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa. Tuemme toiminnallamme virtuaaliteknologiaan perustuvien toimintamallien käyttöönottoa.

Teema: virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen pohjoissavolaisissa yrityksissä

Kesto: 1.10.2021 – 31.8.2023.


Hanke Game Over? - Continue! logo.

Game over? Continue!

Vahvistamme pohjoissavolaisten nuorten tulevaisuuden näkymiä, hyvinvointia ja elämänhallintaa ohjatun digipelitoiminnan keinoin. Kohderyhmän 2. asteella opiskelevat nuoret osallistuvat ryhmätoimintaan, jossa he pääsevät harjoittelemaan erilaisia opintoihin ja työelämään kiinnittymistä ja motivoitumista tukevia taitoja.

Teema:

Kesto: 1.10.2022 – 31.12.2023


Käsi ja peliohjain tummalla taustalla.

Good Gaming in Finland

Kokoamme yhteen valtakunnallisen osaamisen pelitoiminnassa.

Teema: digitaalinen pelaaminen

Kesto: 1.8.2023 – 31.12.2023