Teemme monialaista hankeyhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Parannamme hyvinvointia, kilpailukykyä ja koulutusta sekä kehitämme uusia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja alueemme toimijoiden tarpeisiin.

Tasapainoa työhön -hankkeen tekstilogo tummansinisellä taustalla, neliö.

TasapainoaTyöhön

Edistämme työikäisten työelämässä toimivien Pohjois-Savon alueen varhaiskasvatuksen, hoitoalan, puhtaanapidon ja ruokapalvelualan ammattilaisten työssä jaksamista ja työkykyä, tuemme työntekijöiden työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa, sekä pyrimme ehkäisemään ja vähentämään työssä uupumista.

Teema: työssä jaksamisen ja työn ja vapaa-ajan tasapainon edistäminen

Kesto: 1.9.2023 – 28.2.2026

Yhteyshenkilö:
Merja Ala-Kotila, puh. 044 785 6057, merja.ala-kotila@savonia.fi


Näppäimistö ja sormi näppäimellä, jossa lukee englanniksi Continuous Learning eli jatkuva oppiminen.

Jatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea

Edistämme työssä hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja näkyväksi tekemistä.

Teema: Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioiden ja yritysten henkilöstön osaamisen kasvu, joka vastaa jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja asiakastarpeiden haasteisiin

Kesto: 1.8.2023 – 31.7.2025

Yhteyshenkilö:
Heli Kekäläinen, puh. 044 785 6446, heli.kekalainen@savonia.fi


Mieliteko-logo valkoinen keltaisella taustalla.

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0

Edistämme 16–64-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien pohjoissavolaisten työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja mielen hyvinvointia.

Teema: osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

Kesto: 1.10.2023 – 30.9.2027

Yhteyshenkilö:
Tanja Moilanen, puh. 044 785 6971, tanja.moilanen@savonia.fi


Stetoskooppi kädessä ja leijuvia ikoneja, lisätty todellisuus.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa

Tuotamme konkreettisia toimenpiteitä matkalla kohti ekosysteemin visiota.

Teema: tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Kesto: 1.9.2022 – 31.10.2024

Yhteyshenkilö:
Antti Kotimaa, puh. 044 785 6449, antti.kotimaa@savonia.fi


Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä

Rakennamme vaihtoehtoisia etenemisreittejä vanhustyön organisaatioiden siirtymisessä yhteisöohjautuvuuteen.

Teema: yhteisöohjautuvuuden kehittäminen vanhustyössä

Kesto: 1.8.2023 – 31.8.2025

Yhteyshenkilö:
Satu Pirskanen, puh. 044 785 6480, satu.pirskanen@savonia.fi


DigiMetku

Kehitämme digitaalisen sovelluksen lapsen ja nuoren kuntoutumisprosessin edistämiseksi arjessa.

Teema: digitaalinen sovellus kuntoutumisen edistämiseksi

Kesto: 1.1.2022 – 31.12.2024

Yhteyshenkilö:
Anu Kinnunen, puh. 044 785 6184, anu.kinnunen@savonia.fi


Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu ikääntyneille
hengitys- ja verenkiertoelimistön
sairauksia sairastaville

Lisäämme liikunta- ja arkiaktiivisuutta pitkäkestoisesti, parannamme toimintakykyä ja elämänlaatua sekä arvioimme intervention vaikutuksia terveyspalveluiden käyttöön.

Teema: satunnaistettu ja kontrolloitu liikuntainterventio pohjoissavolaisille hengitys- ja / tai verenkiertoelimistön sairautta sairastaville iäkkäille henkilöille. Tutkimushanke.

Kesto: 1.9.2023 – 31.7.2026

Yhteyshenkilö:
Marja Äijö, puh. 044 785 6425, marja.aijo@savonia.fi


Monikulttuuriset opintopolut

Edistämme korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien – esimerkiksi maahanmuuttaneiden ja romanien – korkeakoulutukseen hakeutumista sekä yhteisöön kiinnittymisen tukemista Itä-Suomen alueella.

Teema: monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus

Kesto: 1.10.2023 – 30.9.2026

Yhteyshenkilö:
Mirka Niskala, puh. 044 785 6972, mirka.niskala@savonia.fi


NeuroChallenge

Lisäämme tietoa aivoterveyteen vaikuttavista asioista sekä luomme uusia innovaatioita ikääntymisen ja aivosairauksien tueksi.

Teema: ikääntyvien aivoterveys

Kesto: 1.1.2023 – 31.12.2026

Yhteyshenkilö:
Antti Kotimaa, puh. 044 785 6449, antti.kotimaa@savonia.fi


Katso myös hankkeet,
joiden toteutuksessa olemme mukana!

Litteät kivet jonossa tyynessä vedessä, laskeva aurinko heijastuu vedestä.

Mitä olemme tehneet?